21 de febr. 2014

GUANYADORS DEL LOGO - 2014

Els passat dijous, 20 de febrer de 2014, els socis de l'Associació de Turisme del Pla d'Urgell "Busca l'interior" ens vam reunir per triar el guanyador del concurs que vam organitzar sobre el disseny del futur logo de la nostra Associació. I, també, fer el sorteig del segon premi entre tots els participants.

El primer premi, d'un val de 1200 euros Súper Paquet Turístic, és per a Ismael Florentín Pérez, de Mollerussa.

El segon premi, d'un val de 150 euros Paquet Turístic, és per Eva Bernaus Cotonat, del Palau d'Anglesola.

En breu es realitzarà una roda de premsa on farem la presentació pública dels logos i farem entrega dels premis. Properament us informarem del dia, hora i lloc de l'esdeveniment.

Moltes gràcies a tots per a la vostra participació

18 de gen. 2014

BUSQUEM LOGO (BASES I PREMIS)
BASES PEL CONCURS DEL DISSENY DEL LOGOTIP DE L’ASSOCIACIÓ DE TURISME DEL PLA D’URGELL

1. Objectiu

L'objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge de l’associació de turisme del Pla d’Urgell, i que pugui ser utilitzat en totes aquelles activitats, campanyes, serveis, programes, publicacions, etc.

2. Participants

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica, major d’edat, que desitgi participar-hi. Cada concursant podrà presentar fins a cinc propostes, anant acompanyades cadascuna d'elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s'explica a l'apartat quart d'aquestes bases.

3. Propostes

Les propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites. S'aconsella fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per tal que el logotip pugui ser utilitzat tant en color com en blanc i negre.
En el logotip hi ha de figurar obligatòriament “Busca l’interior”, que és el lema de l’associació.
Per tal d’entendre el lema es recomana consultar el blog ”www.buscalinterior.blogspot.com”, on detallem el significat i pot ajudar a estimular la creativitat. 

4. Presentació de propostes

Les propostes s'hauran de presentar  al Carrer la Font, 86 d’Ivars d’Urgell cp25240 a l’atenció de Robert ABAD.
El termini d’admissió estarà obert des del 15/12/2013 al 14/02/2014 a les 24 hores.
Cada proposta s'haurà de presentar en suport digital desat en un CD i/o en versió impresa amb una bona resolució, podrà anar acompanyat d'una breu explicació i de documentació relativa a la manera d'adaptar el logotip a diferents espais i formats.

Les propostes es presentaran en dos sobres tancats.

El sobre 1, que haurà de contenir en el seu interior les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i qualsevol altre dada que l'identifiqui). Aquest sobre anirà identificat
en el seu exterior amb les següents dades:

- Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip de l’associació de turisme del Pla d’Urgell

- Pseudònim de l'autor/a.

El sobre 2, on s'inclourà la proposta de logotip tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportuna i relativa a l'explicació de la proposta. Aquest segon sobre s'haurà d'identificar a l'exterior amb les següents dades:

- Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip del l’associació de turisme del Pla d’Urgell

-  Pseudònim de l'autor/a.

5. Criteris de valoració de les propostes

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinin, i que hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes.
A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva aquelles propostes que mostrin com s'adapta el logotip a espais i formats possibles on es pugui incloure, com per exemple, tríptics, fulletons, publicacions, pàgines web, etc.

 6. Jurat i veredicte

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per socis de l’associació.
Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

-L'admissió de les propostes presentades, mitjançant l'aixecament d'acta en la que figuraran, si s'escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l'exclusió.

-La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.

-Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.

-La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

 El veredicte del jurat es farà públic el divendres 21 de febrer  de 2014, donant publicitat a la web de l’associació i contactant personalment amb la persona seleccionada.
El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al qual hauran de presentar-se nous treballs.

 7. Premi

S'estableixen dos premis.

 Un primer premi a la persona que s’ hagi  dessignat guanyadora pel jurat i que té un valor de 1200 euros i consta d’un Super Paquet Turìstic i consta d’una estada per dos persones en hotel, taula en diferents restaurants, lots de diferents productors comarcals, visites guiades, serveis turístics experiències i importants descomptes en cases rurals i comerços…tot de la comarca  del Pla  d’Urgell.

Un segon premi per a la persona que hagi resultat guanyadora del sorteig entre totes les propostes presentades i que tè un valor  de 150 euros i consta d’un Paquet Turístic amb estada per dues persones en hotel, visites guiades i productes de la comarca del Pla d’Urgell.

 El detall dels premis prodrà ser consultat al blog de l’associació; www.buscalinterior.blogspot.com

8. Propietat intel·lectual

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de l'associació de turismo del Pla d’Urgell, el qual tindrà completa llibertat per utilitzar-lo.

9. Acceptació de les bases

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.